Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Christie’s Müzayede Evi’nde 18/04/2016 tarihinde düzenlenen “Islamic Manuscripts Featuring Mohammad Makiya Collection” isimli müzayedeye Başkanlığımız Eser Sağlama Kurulu online olarak katılım sağlamış ve aralarında nadir nüshalar da bulunan toplam 12 eser Başkanlığımız koleksiyonlarına kazandırılmıştır. Satın alınan eserler arasında Hicri 1228 tarihli bir adet Kur’an-ı Kerim, bir adet Kadı Beyzavi Tevsiri, Hicri 1168 tarihli bir adet Hamle-i Haydari, bir adet Gülistan, bir adet Hilyetü’l-Evliya Türkçe Tercümesi ve içerisinde Kur’an-ı Kerim’den sureler ve bazı ilmihallerin bulunduğu 7 adet risale mevcuttur.