Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

ESER SAĞLAMA KURULU BİLGİLERİ

6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. Maddesine istinaden, yurtiçi ve yurtdışından Başkanlık Kütüphanelerine satın alma ve bağış kabulünü gerçekleştirmek üzere 01.11.2016 tarih ve 326 sayılı Bakan Oluru ile Eser Sağlama Kurulu oluşturulmuştur.

17-18 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Eser Sağlama Kurulu toplantısında Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Hüseyin KUTAN’ ın başkanlığın da , İstanbul Yazma Eserler Bölge Mürdür V. Ömer KUZGUN, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir ŞAHİN, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Prof. Dr. Bilgin AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Selman CAN dan oluşan kurul üyeleri toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Yapılan toplantı neticesinde ,toplam  904 yazma ve nadir matbu eser satın alınmıştır. Bu eserler arasında , Mürşidü'l Avam / Ebu’l Kasım Hasan el- Gilani, Hadis-i Erbain/  Şeyh Bahaeddin el- Amili,  Zinetü’l Mecalis / Mecdüddin el- Hüseyni, Tuhfe-i Hekim Mümin/ Muhammed Mümin,  Münyetü’l Hesab / Muhammed el- Meknasi, Divan/ Sabit,  Miratü’l Kâinat / Muvakkit Seyyid Ali   adlı eserler en önemlileridir.